Echa Victorii… 350 km dalej – premiera mobilnej gry terenowej

25/09/2020

25 września 2020 zapraszamy wszystkich na premierę mobilnej gry terenowej. Startujemy spod filii bibliotecznej w Chludowie przy ul. Szkolnej 2 o godzinie 15.00 – 16.00. Do udziału w grze niezbędny jest smartfon z dostępem do internetu i zainstalowaną darmową aplikacją Action Track. Udział w grze jest bezpłatny. Uczestnikami gry mają być drużyny. W skład drużyny musi wchodzić osoba dorosła i przynajmniej jedno dziecko/młodzież. Na pięć najlepszych drużyn czekają nagrody! Zatem – powodzenia!!!

REGULAMIN GRY