Skrzynka

pomysłów

Wyślij nam swój pomysł, opinię, uwagi

Skrzynka pomysłów jest to specjalna zakładka za pomocą której uczestnicy zajęć, widownia, mieszkańcy gminy i goście mogą zgłaszać swoje propozycje, sugestie i opinie dotyczące usprawnienia pracy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Skrzynka pomysłów ma stać się miejscem wymiany myśli i bazą pomysłów na przyszłość. Zależy nam na jak najlepszej, otwartej komunikacji z uczestnikami życia kulturalnego na terenie gminy. Chcemy wiedzieć, co można zmienić i co ulepszyć.

Wszystkie nadesłane pomysły i opinie zostaną wnikliwie przeanalizowane. Dlatego też, zachęcamy wszystkich do współpracy, do dzielenia się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, planami i tym wszystkim, co może wpłynąć na lepsze jutro.