Regulamin

udostępniania kodów do platform zewnętrznych oferujących ebooki i audiobooki w Bibliotece Publicznej im. Jerzego Mańkowskiego w Suchym Lesie wraz z filiami

§ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie umożliwia Czytelnikom wypożyczanie audiobooków i ebooków za pośrednictwem zewnętrznych platform (Legimi, Empik Go itp.) poprzez wydawanie indywidualnego kodu dostępu. W przypadku braku zabezpieczonych środków w planie finansowym na zakup dostępu do w/w platform.
 2. Biblioteka zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia usługi w danym roku kalendarzowym lub wyłączenia usługi w dowolnym momencie roku.
 3. Korzystanie z oferty audiobooków i ebooków dla Czytelników jest bezpłatne.

  § 2

ZASADY PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z KODÓW DOSTĘPU

 1. Kod dostępu do platform z audiobookami i ebookami może otrzymać osoba, która jest zarejestrowanym Czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, posiada ważną kartę biblioteczną i nie ma zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Kod dostępu należy odebrać osobiście w Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.
 3. Kody wydawane są 1. dnia roboczego danego miesiąca, od godziny rozpoczęcia pracy Biblioteki, aż do wyczerpania puli.
 4. Nie ma możliwości rezerwowania kodów z wyprzedzeniem, ani zamawiania ich telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Na jedną ważną kartę czytelnika (z zastrzeżeniem §2 pkt. 1 niniejszego regulaminu) w danym miesiącu przyznawany jest wyłącznie jeden kod. Wydane kody są ewidencjonowane za pomocą nr karty czytelnika.
 6. Kod dostępu należy aktywować za pośrednictwem strony internetowej stosownej platformy najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, na który został wydany. Po tym dniu kod staje się automatycznie zdezaktywowany.
 7. Czytelnik, który pobierze kod dostępu, a go nie aktywuje działając tym samym na szkodę innego Czytelnika będzie miał zablokowany dostęp do pobierania kodów z Biblioteki na okres 6 miesięcy.
 8. Każdy kod ważny jest przez 30 dni, licząc od dnia jego aktywacji w serwisie.
 9. Czytelnik może korzystać z pobranych na swoje wirtualne półki plików na dwóch urządzeniach jednocześnie, pod warunkiem że są to urządzenia różnego typu (smartfon, tablet, e-czytnik, komputer).
 10. Dostęp do pobranych plików na swych wirtualnych półkach Czytelnik ma również w formule offline. Jednak co siedem dni dana aplikacja zażąda od Czytelnika podłączenia się do internetu w celu weryfikacji jego uprawnień.

  § 3

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Pobranie kodu dostępu przez Czytelnika do platform z audiobookami i ebookami, jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o znajomości regulaminu świadczenia w/w usługi oraz polityki prywatności, dostępnymi na stronach internetowych danych usługodawców oraz akceptacji regulaminów wypożyczeń podczas rejestracji/logowania do konkretnych platform.
 2. Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z indywidualnego konta Czytelnika, założonego prze niego na platformie zewnętrznej oferującej zasoby audiobooków i ebooków. Biblioteka wyłącznie udostępnia kod, umożliwiający korzystanie z w/w zasobów w ramach wykupionego przez siebie abonamentu.
 3. Czytelnik może korzystać z udostępnionych mu w powyższy sposób zasobów wyłącznie na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (patrz Dz. U. 2022 poz. 2509 ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. na mocy zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las

nr 18/2023 z dnia 27.06.2023 r.