„Za moim oknem widzę niebo” – wystawa malarstwa Tomasza Bukowskiego

12/01/2024 - 26/01/2024

Wystawa malarstwa Pana Tomasza Bukowskiego przedstawia serię obrazów w kształcie domów. Forma obrazów daje nam poczucie, że oglądamy coś, co jest normalnie zamknięte, niedostępne z zewnątrz. Wpatrując się w treść obrazu możemy dostrzec, że każdy z tych domów ma swój odrębny styl, swój charakter, ukazany poprzez rytm pędzla, powtarzalność wzorów, wielowarstwowość, fakturę oraz kolor. Każdy „domek” jest też niesymetryczny i nie idealny, przetarty. W malarstwie Bukowskiego proces tworzenia jest równie ważny jak dzieło. Przy odbiorze wystawy warto jest nie tylko patrzeć na formę, ale doświadczyć przestrzeni wypełnionej tożsamością obrazów.

Tomasz Bukowski o swoim malarstwie:

Inspiracje w moim malarstwie pochodzą z najbliższego otoczenia. Najczęściej wybieram sytuacje, układy, które czy to dzięki skojarzeniom znaczeniowym, specyficznemu oświetleniu, formie, czy pewnym zestawieniom barwnym wywołują we mnie ciąg pewnych emocji, skojarzeń dających się realizować plastycznie. Pobudzają moją wyobraźnię.

Zawsze istotna jest dla mnie realizacja malarska. Skomplikowanie materii, jej nawarstwienia,  sposób w jaki narastała. Jej warstwy i zgrubienia są wynikiem poszukiwania formy czy koloru, świadectwem moich wątpliwości w trakcie pracy nad obrazem a nie założeniem estetycznym.

Zdarza się, że dla wyrażenia pewnych treści poszukuję formy nieposiadającej odniesień w świecie realnym. Szukam jej wówczas w wyobraźni, która jednak opiera się o to co kiedyś zobaczyłem czy przeżyłem.

Czas odgrywa tutaj istotną rolę. Często długo noszę w sobie jakąś myśl czy ideę, która jest jeszcze opracowywana i zmieniana w trakcie samego malowania.  Zdarza się, że ze szkicu pozostaje w obrazie niewiele, jakiś fragment. Może to być przedziwny klimat, zaskakująca forma. Wszystko  to ma na celu doprowadzenie myśli do formy znaku.

 

Dr hab. Tomasz Bukowski – urodził się w 1969r. w Gnieźnie. Dyplom uzyskał w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w V Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki w 1995r. Kierownik XVII Pracowni Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

Za moim oknem widzę niebo – wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Bukowskiego
12 stycznia 2024 r., godz. 18:00
hol – wstęp wolny
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie