XXIII Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego

12/05/2019
Już po raz XXIII Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las przy współudziale Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, zaprasza na Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego. W związku z rozpoczynającymi się robotami drogowymi na drodze Złotniki – Biedrusko (teren poligonu) tegoroczna trasa rajdu została zmieniona. Rajd rozpocznie się na parkingu leśnym – Łysy Młyn, przy szosie Poznań – Biedrusko, a następnie jego uczestnicy drogą rowerową przejadą do amfiteatru przy Pałacu w Biedrusku.
Centrum Kultury zaprasza na roztańczone działania na polanie przy Łysym Młynie.
Dojazd do Łysego Młyna we własnym zakresie. Proponowany dojazd z Suchego Lasu do Moraska. W Morasku przed firmą VIKOM należy skręcić w lewo w ulicę Poligonową i dojechać do drogi rowerowej Radojewo – Biedrusko.
REGULAMIN XXIII RAJDU ROWEROWEGO IM.WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO –  2019
 1. Cele rajdu: popularyzacja czynnych form wypoczynku, ojca sceny narodowej – Wojciecha Bogusławskiego w połączeniu z działaniami artystycznymi(przygotowanymi przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las), przybliżenie sylwetki patrona rajdu poprzez konkurs wiedzy o Wojciechu Bogusławskim.
 2. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las,
 3. Termin rajdu: 12 maja 2019
 4. Trasa rajdu oraz godzina i miejsce startu:
 • Zbiórka – Łysy Młyn/ parking leśny/przy szosie do Biedruska – godz 10.45
 • Działania artystyczne – 11.00
 • Start wspólny około godz 11.45
 • Meta Biedrusko (amfiteatr) około godz 12.30
 1. Uczestnictwo:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do dnia 9.05.2019 r.:

 • Apteka AVICENNA Suchy Las ul. Bogusławskiego 8 /możliwość odebrania mapy dojazdu na start/
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las ul. Szkolna 16 /możliwość odebrania mapy dojazdu na start/
 • lub e-mail tpgsl@o2.pl /
 • Ilość uczestników ograniczona do 250 osób
  W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejscowość w przypadku dziecka dodatkowo należy podać jego wiek.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody, przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów.
Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym zakresie). Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru. Powrót uczestników po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

 1. Organizatorzy zapewniają na rzecz uczestników rajdu:opiekę na trasie rajdu, na mecie posiłek regeneracyjny, dla kolekcjonerów plakietkę rajdu, nagrody w konkursach: dla dorosłych /konkurs wiedzy o Wojciechu Bogusławskim/, dla dzieci konkursy sprawnościowe dla najstarszych i najmłodszych uczestników.
 1. Informacje dodatkowe: organizator zastrzega możliwość częściowej zmiany trasy rajdu, organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, rajd odbędzie się bez względu na pogodę, organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu na trasie.

Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z uczestnikami rajdu przez media. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.