Wiosenne Przebudzenie- Eliminacje Gminne do XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży

15/04/2015

wiosenne przebudzenie

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w eliminacjach gminnych XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”, które odbędą się 15 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie. Zapraszamy do udziału w konkursie nie tylko dzieci i młodzież reprezentujące szkoły w gminie, ale także publiczność, która ceni i wspiera kulturę żywego słowa.

Celem konkursu jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności recytatorskich, a także przybliżenie uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie uzdolnień twórczych.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przebiega w oparciu o podział na trzy kategorie wiekowe:

  • grupa najmłodsza – uczniowie klas 0 – III,
  • grupa młodsza – uczniowie klas IV – VI,
  • grupa starsza – uczniowie klas I – III gimnazjum.

Eliminacje gminne przeprowadzane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las mają na celu wyłonienie 3 reprezentantów gminy (po jednym w każdej kategorii wiekowej) na finał powiatowy, który odbędzie sie 17  kwietnia o godz. 10.00 w Murowanej Goślinie.

Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W ocenie prezentacji będzie ona brać pod uwagę wybór tekstu, interpretację, technikę wykonania, prezencję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dla laureatów eliminacji gminnych przewidziane są nagrody książkowe, dla wszystkich uczestników dyplomy.

Wszystkie etapy konkursu są otwarte dla publiczności!

Zapraszamy!

 

Regulamin eliminacji gminnych

KARTA-UCZESTNIKA