UWAGA!!! Zmiana godzin otwarcia biblioteki

08/06/2020 - 31/08/2020

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami otwarcia biblioteki głównej i filii. Jednocześnie stosując się do Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020, wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania:

– brak wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism, czytelni, katalogu ;
– wydzielono osobne stanowiska do zwrotów i wypożyczania materiałów bibliotecznych ;
– stanowiska będą regularnie dezynfekowane ;
– po przyjęciu książek od użytkownika zostaną one poddane kwarantannie przez okres 3 dni ;
– Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad wdrożonych w kraju, tj. musi mieć zakryte usta i nos, zachować odstęp od innych czytelników co najmniej 2 m ;
– nie wolno dezynfekować książek we własnym zakresie ;

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Suchy Las, ul. Szkolna 16

Poniedziałek     10:00 – 18:00

Wtorek     9:00 – 17:00

Środa     9:00 – 17:00

Czwartek     9:00 – 17:00

Piątek     9:00 – 17:00

Ostatnia sobota miesiąca     9:00 – 13:00

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chludowo, ul. Szkolna 2

Poniedziałek     10:00 – 18:00

Wtorek     9:00 – 17:00

Środa     9:00 – 17:00

Czwartek     9:00 – 17:00

Piątek     9:00 – 17:00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Złotniki, ul. Żukowa 14 – Biblioteka czynna od 16.06.2020

Wtorek      15.00 – 19.00

Środa      15.00 – 19.00

Czwartek      15.00 – 19.00