Świat nasz codzienny – Spotkanie autorskie

16/11/2016

Styl i sposób myślenia prof. Zbigniewa Mikołejki cechuje wyrazistość i erudycyjna wszechstronność. Niemal każda z jego książek ma swój początek w swego rodzaju „pokusie niepokoju”, chęci zrozumienia siebie, w tym co pozostaje w nas nieuświadomione, ale wciąż domagające się rozeznania i nazwania. Dla jednych stał się bezkompromisowym głosem rozsądku i otwartości umysłu, zdaniem drugich jego diagnozy są kontrowersyjne i obrazoburcze. Z prof. Zbigniewem Mikołejką rozmawiać będziemy o naszej współczesnej kondycji religijnej, mitycznych formach zachowań, narodowych i duchowych fantazmatach, świątecznej i powszedniej Polsce.

 

PROF. ZBIGNIEW MIKOŁEJKO

Środa 16.11.2016, o godz. 18.00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

Prowadzenie spotkania: Jarosław Borowiec

Zbigniew Mikołejko (1951) – filozof i historyk religii, eseista. Kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest m.in. autorem książek: Mity tradycjonalizmu integralnego (1998), Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma (1998), Żywoty świętych poprawione (2000), Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa (2001), W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu (2009). Ostatnio ukazało się dwutomowe studium We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu (2013, 2014).

Opatrzył posłowiem lub wstępem dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków – Karen Armstrong, Dalaj Lamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques’a Le Goffa; jak również głośnych powieści o tematyce religijnej (np. jest autorem posłowia do Kodu Leonarda Dana Browna). Publikował m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”, „Literatury na Świecie”, „Res Publiki Nowej”, „Twórczości”, „Tygodnika Powszechnego”.

prof-z-mikolejko-fot-krzysztof-dubiel

     (Fot. Krzysztof Dubiel)

 

Darmowe wejściówki do odbioru:

Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie , ul. Szkolna 16

Filia biblioteczna w Chludowie, ul. Szkolna 2

Filia biblioteczna w Złotnikach, ul. Żukowa 14