Suchy Las – kadry z drogi do wolności

18/11/2017

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las aktywnie uczestniczy w obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dzięki dotacji z programu Niepodległa, 18 listopada finalizujemy projekt „Suchy Las – kadry z drogi do wolności”.

Projekt ma przybliżyć współczesnym mieszkańcom gminy losy Powstańców Wielkopolskich z terenu dawnej gminy Suchy Las. Uczestnikami projektu będą trzyosobowe zespoły złożone z osób reprezentujących różne grupy mieszkańców, których zadaniem będzie stworzenie filmu krótkometrażowego telefonem komórkowym, przybliżającego tematykę i bohaterów Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy Suchy Las. Każdy uczestnik przejdzie krótki kurs tworzenia filmów smartfonem, usłyszy wykład miejscowego publicysty i  nauczyciela historii – Ryszarda Chruszczewskiego, następnie ruszy śladami Powstańców Wielkopolskich w teren gminy. Dodatkową inspiracją dla uczestników projektu będą:

– wystawa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości , którą można oglądać na dziedzińcu CKiBP;

– inscenizacja grupy rekonstruktorów, która wprowadzi uczestników w czasy Powstania Wielkopolskiego.

Zwycięska produkcja będzie intensywnie promowana w internecie, a jej autorzy zostaną nagrodzeni nowoczesnymi smartfonami.

Plan dnia 18 listopada – Suchy Las – kadry z drogi do wolności

9.00 – 10.00  Prelekcja Ryszarda Chruszczewskiego – sala widowiskowa CKiBP

10.00 – 11.30 Warsztaty z tworzenia filmów przy pomocy smartfona – sala widowiskowa CKiBP

11.30 – 12.30 Początek tworzenia filmów na terenie CKiBP (rekonstruktorzy, wystawa)

12.30 – 13.00  Posiłek – sala widowiskowa CKiBP

13.00  Wyjazd do Złotnik, Golęczewa i Biedruska – realizacja zadania w plenerze (rekonstruktorzy)

Ok. 16.30  Powrót do CKiBP

Gotowe filmy będzie można przesłać w formie linka ( we trasfer, dropbox) na adres e-mail: instruktorzy@osrodekkultury.pl do dnia 20.11.2017. , lub przynieść osobiście na nośniku USB, do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej gminy Suchy Las do pokoju koordynatorów zajęć (Ip.)  w godzinach 10.00.-18.00.  dnia 20.11.2017.   

 

Partnerzy wydarzenia : Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las.

Patronat Medialny: Głos Wielkopolski, Gazeta Sucholeska, Local Media, Internetowa Telewizja Sucholeska, Powiatowa 17.

 

18 listopada 2017 r., CKiBP Suchy Las, ul. Szkolna 16.

Zgłoszenia  należy składać w sekretariacie CKiBP lub na adres mailowy: kontakt@osrodekkultury.pl do 15 listopada.

Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania :

KARTA ZGŁOSZENIOWA_Niepodległa 

REGULAMIN Niepodległa-Kadry