Poszukiwany pracownik!!!

10/06/2020 - 31/07/2020

 

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SUCHY LAS

 

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności w obiekcie

 

STARY BAR W CHLUDOWIE

 

poszukujemy osoby na stanowisko:

 

PRACOWNIK GOSPODARCZO – TECHNICZNY

 Opis stanowiska:

 • Otwieranie i zamykanie obiektu
 • Udostępnianie pomieszczeń podmiotom upoważnionym do korzystania
 • Pilnowanie terminów przeglądów okresowych, zlecanie tych przeglądów oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • Nadzorowanie prac konserwacyjnych i naprawczych
 • Drobne bieżące naprawy
 • Kontrola stanu technicznego budynku
 • Dbanie o porządek w budynku i na terenie posesji
 • Kontrola realizacji umów na dostarczanie mediów, wywóz śmieci itp.
 • Pomoc techniczna przy organizacji imprez i zajęć edukacyjno-artystycznych
 • Przygotowanie Sali widowiskowej do realizacji imprez i posprzątaniem jej po nich oraz sal tematycznych do zajęć
 • Nadzór nad aparaturą nagłaśniającą, oświetleniową i urządzeniami technicznymi znajdującymi się w salach

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Dobra obsługa pakietu MS Office
 • Łatwość w nawiązywaniu, utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych
 • Wysoka kultura osobista
 • Aktywność, energia i precyzja w realizowaniu zadań
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i szybko zmieniających się okoliczności
 • Samodzielność
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą, ambitną pracę w rozwijającej się instytucji
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Mile widziane:

 • Uprawnienia do pracy na wysokościach
 • Dobra orientacja w miejscowości Chludowo i gminie Suchy Las

 

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy

o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego,

na adres: kontakt@osrodekkultury.pl

1.1        Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 1 roku,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

1.2        Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.