Pora na facebook dla seniora !

05/06/2017

Pora na facebook dla seniora to program edukacyjno-kulturalny, którego pilotażowa edycja będzie realizowana w czerwcu w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, w partnerstwie z sucholeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Kilkanaście osób reprezentujących środowiska seniorów z gminy Suchy Las będzie uczyć się korzystania z mediów społecznościowych, głównie z facebooka. Edukację zaczniemy od informacji czym jest facebook, jakie niesie korzyści, a jakie zagrożenia. Praktycznie będziemy uczyć zakładania profilu, sprawnego poruszania się po nim, nawiązywania kontaktów i znajomości. Punktem dojścia będzie przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z profili instytucji i wszelkich placówek kulturalnych, począwszy od profilu CKiBP w Suchym Lesie.

Osobliwością programu jest udział młodzieży z okolicznych szkół. Każdy z seniorów będzie miał do pomocy asystenta mniej więcej w wieku swojego wnuka. W ten sposób chcemy wykorzystać potencjał i praktyczne umiejętności młodych, zbliżyć do siebie pokolenia, aktywizować środowisko seniorów, a przede wszystkim ułatwić im szybki i bezproblemowy dostęp do kultury.

Start programu 5 czerwca o godz. 18.00 w Bibliotece Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.