Odkrywcy i zdobywcy

22/07/2019 - 02/08/2019

Program półkolonii skierowany jest do dzieci pragnących rozwijać swoje zamiłowania taneczne oraz do dzieci, które chcą odkryć siebie i poszukują nowych pasji artystycznych. Poprzez zabawę dajemy dzieciom możliwość spróbowania swoich sił w różnych technikach tanecznych i różnych dziedzinach artystycznych. Program ODKRYWCY I ZDOBYWCY, to promocja zdrowego trybu życia, pobudzanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju ruchowego i kondycji dzieci.

Latem 2019 roku podczas trwania I i II turnusów proponujemy dzieciom udział w zajęciach tematycznych – „Odkrywcy i Zdobywcy w wiosce Suchego Liścia” (motywy indiańskie i kowbojskie), jak również udział w projektach:

–  „Masz Pasję – Zwyciężasz” (szermierka na wesoło) – projekt współfinansowany przez Powiat Poznański oraz realizowany przez Stowarzyszenie SMUL;

–  „Dobra Atmosfera” (międzypokoleniowe warsztaty ekologiczno-plastyczne) – projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz realizowany przez Stowarzyszenie SMUL;

Wybrane propozycje artystyczne zajęć tematycznych „Odkrywcy i Zdobywcy w wiosce Suchego Liścia”:

  • malowanie na szkle/tkaninie
  • wyrób biżuterii
  • produkcja mydełek
  • ozdabianie świec
  • lalkarstwo
  • handmade
  • mozaika artystyczna
  • makrama

Wybór zajęć artystycznych będzie uzależniony od grupy wiekowej oraz zainteresowań i preferencji uczestników.

Organizujemy 5-cio dniowe turnusy i zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pod okiem doświadczonych wychowawców i profesjonalnych instruktorów tańca/akrobatyki oraz artystów plastyków.

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Ilość uczestników w jednej grupie – 15 osób. Minimalna liczba uczestników w jednej grupie – 12 osób. Przy 20 zgłoszeniach – jest możliwość utworzenia dodatkowej (drugiej) grupy uczestników.

Terminy turnusów:

I turnus – 22.07 – 26.07.2019

II turnus – 29.07 – 02.08.2019

Termin dostarczenia  kart kwalifikacyjnych:

I turnus – najpóźniej do dnia  02.07.2019

II turnus – najpóźniej do dnia 09.07.2019

 

Decyzję o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu uczestnika podejmuje kierownik półkolonii w ciągu do 3 dni od daty otrzymania karty kwalifikacyjnej uczestnika od organizatora.

 

Całkowity koszt udziału w tygodniowym turnusie – 500 zł/os.

Termin płatności:

I turnus – najpóźniej do dnia  08.07.2019

II turnus – najpóźniej do dnia  15.07.2019

 

Ramowy plan dziennych zajęć w trakcie tygodniowego turnusu:

08:00 – 10:15 Przyprowadzenie dzieci (zabawy integracyjne, II śniadanie)

10:15 – 12:15 – Zajęcia taneczne z instruktorem

12:15 – 13:00 – Czas wolny (zabawy, przygotowanie do obiadu)

13:00 – 13:45 – Obiad

13:45 – 15:45 – Artystyczne zajęcia tematyczne/lub bowling/ lub gra terenowa

15:45 – 16:00 – Odbiór dzieci (podwieczorek)

 

Informacje i zapisy: pokój koordynatorów CKiBP Suchy Las, ul. Szkolna 16, tel. 612 500 402.

REGULAMIN LATO 2019

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU