II Forum Rodziców

25/06/2016
zdjęcie z Forum Rodziców

zdjęcie z Forum Rodziców

Zapraszamy na II Forum Rodziców – sesji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016r. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie. Organizatorem spotkania jest Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, współorganizatorem: CKiBP.

Wydarzenie ma charakter społeczny i jest całkowicie bezpłatne dla rodziców i dzieci. W Sesji przewidywany jest udział rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową oraz innymi wrodzonymi i nabytymi problemami rozwojowymi. Tego rodzaju spotkanie będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie:

  • diagnozy i leczenia zaburzeń funkcjonalnych u dzieci z mózgowym porażeniem,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci przekraczających granicę wieku dorosłego,
  • form poprawy jakości życia dzieci i ich aktywizacji sportowej,
  • porad prawnych w zakresie modyfikowanych przepisów i regulacji o stanie rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Sylwetki prelegentów zaprezentowane zostaną niebawem.
Jak można uczestniczyć w Forum Rodziców?
Wstęp na II Forum Rodziców jest bezpłatny i otwarty dla każdego, jednak ze względu na dużą ilość zapytań nie chcemy, żeby ktoś przejechał setki kilometrów żeby nie dostać się na konferencję z powodu zbyt dużej liczby uczestników. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program, żeby każdy mógł sobie zagwarantować udział w wydarzeniu. Co trzeba zrobić?
1. Dopisać się do wydarzenia na FB do dnia 24.06.2016, do godziny 20:00 lub…
2. Wysłać nam maila na adres: forumrodzicowmpd@gmail.com i czekać na potwierdzenie.
3. Pojawić się przed 10:30. Do tej godziny wpuszczamy osoby z listy FB oraz zarejestrowanych mailowo, później wpuszczać zaczniemy osoby bez rezerwacji.
Rezerwacja oraz uczestnictwo nic nie kosztuje.