Ferie zimowe dla dzieci

17/01/2022 - 28/01/2022

ZAPISY pod numerem 612 500 400 / 402 

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat na artystyczno-taneczne półkolonie w CKiBP w Suchym Lesie, pt.: << ZIMOWA IMPROWIZACJA >>

 Terminy:

17.01 – 21.01.2022

24.01 – 28.01.2022

Podczas każdego turnusu wspólnie z uczestnikami półkolonii stworzymy muzyczno-taneczne widowisko, które zaprezentujemy rodzicom na scenie CKiBP w piątek.

Proponujemy codzienne zajęcia taneczno-ruchowe z elementami akrobatyki wraz zajęciami umuzykalniającymi i plastycznymi, podczas których uczestnicy wykonają elementy scenografii i  strojów do widowiska „Zimowa Improwizacja”.

Wyżywienie: obiad (catering), napoje (herbata, woda) – dostępne przez cały dzień, owoce.

Dzieci spożywają/przynoszą śniadanie i/lub drugie śniadanie WŁASNE.

Ubezpieczenie NW uczestników.

Liczba dzieci w grupie – maks. 15 osób. Minimalna liczebność grupy – 12 osób.

W trakcie turnusu możliwe utworzenie 2 grup uczestników.

Realizacja programu półkolonii uwzględnia możliwość prowadzenia zajęć w dwóch, maksymalnie podgrupach, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa związanego z COVID-19. Organizacja półkolonii będzie się opierać o wytyczne opracowane wspólnie przez GIS, MZ i MEN, dostępne na stronie MEN. Organizator, każdy uczestnik i jego rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązują się do ich bezwzględnego stosowania.

 Wymagane dokumenty:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA – do pobrania, wypełnienia i dostarczenia (ORYGINAŁU) min. 1 tydzień przed rozpoczęciem turnusu. 

REGULAMIN ferie zimowe 2022 – zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

– Obowiązkowe oświadczenie sanitarne, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wyjście poza teren placówki – do wypełnienia w pierwszym dniu półkolonii przy przyprowadzeniu dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego.

Koszt: 550 zł za osobę / obowiązuje zniżka 50% na sucholeską kartę dużej rodziny

Ramowy plan dnia każdego turnusu:

08:00 – 09:30 – śniadanie/zajęcia integracyjne

09:30 – 12:30 – zajęcia taneczno-ruchowe z elementami akrobatyki

13:00 – 14:00 – obiad

14:00 – 15:30 – zajęcia plastyczno-artystyczne/ umuzykalniające / teatralne

W każdy piątek o godz. 15:00 – widowisko dla rodziców „Zimowa Improwizacja”

15:30 – 16:00 – odbiór dzieci

Wybór konkretnych zajęć artystycznych jest uzależniony od grupy wiekowe, zainteresowań
i preferencji uczestników oraz potrzeb scenograficznych.