BEZ PRZEMOCY KU WOLNOŚCI – konkurs na transparent dotyczący zwalczania agresji wobec dzieci

15/04/2019 - 24/05/2019

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie zaprasza młodzież do udziału w konkursie na wykonanie transparentu, dotyczącego zwalczania agresji wobec dzieci, który odbędzie się pod hasłem BEZ PRZEMOCY KU WOLNOŚCI z okazji obchodzonego 4 czerwca Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży ich przynależności do konkretnej rodziny i społeczności. Zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w ich życiu oraz w środowisku lokalnym. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne, a także na budowanie więzi wewnątrzrodzinnych i tworzenie pozytywnego wizerunku otoczenia otwartego na rodzinę. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku od 12 do 19 lat. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w nim jest wykonanie transparentu, którego tematyka związana będzie ze zwalczaniem agresji wobec nieletnich. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi. Jeden transparent mogą wykonać maksymalnie 3 osoby. Jego minimalny wymiar to 60 cm x 80 cm. Technika wykonania prac jest dowolna. Termin ich nadsyłania wraz z kartą zgłoszeniowa upływa z dniem 24 maja br. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych. Przy ich ocenie komisja konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematyką i celem konkursu, a także walory estetyczne – jej wartość artystyczną i techniczną. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las, przy ulicy Szkolnej 16. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są poniżej. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową

UWAGA!!! KONKURS ODWOŁANY Z POWODU BRAKU ODPOWIEDNIEJ LICZBY UCZESTNIKÓW