Abolicja w bibliotece!!!

08/05/2023 - 26/05/2023

 

Szanowni Czytelnicy!
Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las w roku  jubileuszu 75 – lecia ma dla Państwa niespodziankę. Ogłaszamy ABOLICJĘ od 8 maja 2023 do 26 maja 2023 r.  Akcja ma na celu odzyskanie książek i ułatwienie dostępu do nich innym użytkownikom.

Każdy użytkownik, który do 26 maja 2023 r. zwróci do Biblioteki przetrzymane książki, uniknie płacenia regulaminowej opłaty*. Również zaległe, niespłacone dotąd opłaty za przetrzymanie zbiorów, w wypadku gdy książki są już oddane, zostaną anulowane, o ile czytelnik odwiedzi placówkę.

 

* Opłaty naliczane na bieżąco za zwłokę w zwrocie filmów nie podlegają ABOLICJI!