Klauzula

informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera CKiBP.
  4. dane będą udostępniane pracownikom CKiBP do realizacji w/w celu,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu odwołania zgody,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do subskrypcji newslettera CKiBP.