Spotkania autorskie

Spotkanie autorskie z Adamem Bodnarem

Adam Bodnar jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od 2015 roku pełnił...
2 listopada 2021