Spotkania autorskie

Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz

Jest reporterką, filmoznawczynią, tłumaczką języka rosyjskiego oraz absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu. Brała udział w socjologiczno-reporterskim...
6 września 2022

Spotkanie autorskie z Adamem Bodnarem

Adam Bodnar jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od 2015 roku pełnił...
2 listopada 2021