Wyszyński – Prymas non possumus…

15 marca 2021

Napis: Patron Roku 2021 na białym tle z prawej strony. Po lewej stronie kolorowa fotografia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie koła.

Kardynał Stefan Wyszyński jest jednym z sześciu Patronów Roku 2021. Urodził się sto dwadzieścia lat temu w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Ukończył gimnazjum w Warszawie oraz w Łomży, następnie wstąpił do seminarium Duchownego we Włocławku. Dokładnie w dzień swoich 23. urodzin został wyświecony na kapłana. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po czterech latach za pracę pod tytułem „Prawa Kościoła do szkoły” otrzymał tytuł doktora. Następnie udał się w podróż naukową po Europie Zachodniej. Po jej powrocie został profesorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W czasie II wojny światowej ukrywał się przed Gestapo. Już w rok po jej zakończeniu otrzymał nominację biskupa lubelskiego, niedługo potem na Jasnej Górze przyjął sakrę biskupią. W 1948 roku papież Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim, a po śmierci Augusta Hlonda prymasem Polski. Od tej pory Wyszyński przewodził Kościołowi w Polsce. W 1953 roku włączono go również do Kolegium Kardynalskiego.

Komunizm przyniósł wiele represji wobec Kościoła i społeczeństwa, wówczas Prymas zaciekle bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Starał się zadbać o regulację stosunków Kościoła z władzami państwa. Mimo tego, że podpisane w 1950 roku przez Episkopat „porozumienie” z ówczesnymi rządzącymi było ze strony Kościoła daleko idącym kompromisem to nie wystarczyło władzom na zbyt długo. W 1953 roku w sposób jawny rząd zaczął ingerować w wewnętrzne sprawy Kościoła, a także interesować się obsadzaniem stanowisk kościelnych, prymas wypowiadając słowa „non possumus” – nie możemy, wyraził swój absolutny sprzeciw. W wyniku tego został uwięziony aż do 1956 roku. Internowano go w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku oraz Komańczy.

Okres internowania wykorzystał na opracowanie zgodnie z ideą Jasnogórskich Ślubów Narodu, programu odnowy życia religijnego w Polsce. Z okazji zbliżających się obchodów 1000-lecia Chrztu Polski przygotował także założenia Wielkiej Nowenny. We wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach zależało mu przede wszystkim na obronie ludzkiej godności i poszanowaniu praw człowieka. Podejmował wszelki trud, aby stworzyć lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Tylko i wyłącznie dzięki swej ambicji i ogromnemu uporowi w działaniu przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce. Zaciekle chronił przed zagrożeniami rodzącą się „Solidarność”. Zmarł w Warszawie przeżywszy 80 lat, a w Rzymie w setną rocznicę jego urodzin rozpoczęto proces beatyfikacyjny, dotyczący jego osoby.


Źródło fotografii u góry : Zdjęcie pod tytułem „Stefan Wyszyński” autorstwa Janusza Trochy pochodzi z domeny publicznej Wikiemdia Commons (data publikacji 2 marca 2021).