Uwaga!!! Przetarg!

4 września 2020

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa wraz z montażem sceny widowiskowej adoptowanego na cele społeczno – kulturalne budynku

w Chludowie.

OGŁOSZENIE  O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

2 3456

 

Wyjasnienie_i_modyfikacja_zapisow_SIWZ

Odpowiedz_pytanie_2