Poszukiwacze źródeł w Chludowie

31 sierpnia 2020

28 sierpnia spod zabytkowego budynku filii bibliotecznej w Chludowie wyruszył otwarty historyczny spacer poszukiwaczy źródeł. Spacerowiczów oprowadzał p. Ryszard Chruszczewski – historyk regionalista, autor publikacji popularyzujących dzieje gminy Suchy Las. Uczestnicy szukali budynków, które mogłyby być niemymi świadkami historii w roku 1920 – przełomowej daty w wojnie polsko-bolszewickiej. Wydarzenie to część projektu „Echa Victorii…350 km dalej”, ukazującego jak duży wpływ na codzienne życie mieszkańców Wielkopolski miała Bitwa Warszawska. Uczestnicy obserwowali przenikanie się „wielkiej” i „małej” historii, poznając przeszłość miejsc i budynków takich jak: Stary Bar, kościół pw. Wszystkich Świętych, czy ul. Rynek z ponad stuletnimi domami o oryginalnym kształcie. Grupa dotarła również na cmentarz, by zapalić znicze na grobach Powstańców Wielkopolskich i żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Wszystkie etapy spaceru zostały sfotografowane i posłużą jako źródła podczas kierowanych do młodzieży warsztatów tworzenia terenowej gry mobilnej – pierwszej tego typu w Chludowie. Premiera gry planowana jest na 25 września 2020.