POLONA – cyfrowy dostęp do Biblioteki Narodowej

13 grudnia 2016

POLONA, czyli portal Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA, to opublikowane z zasobów znajdujących się w magazynach Biblioteki Narodowej, cyfrowe kopie książek, czasopism, map, nut, fotografii i rycin, które można nie tylko oglądać, ale także pobierać i dowolnie wykorzystywać. Celem POLONY jest przede wszystkim umożliwienie czytelnikom kontaktu z książkami, czasopismami i innymi typami dokumentów, które składają się na obraz polskiej kultury, a które ze względu na ich wartość, unikatowość i często zły stan zachowania nie są udostępniane publicznie.
Zgodnie ze swoją misją, POLONA zawiera kolekcje prezentujące utwory największych polskich twórców: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kochanowskiego, pierwodruki literatury polskiej, wydawnictwa konspiracyjne okresu II wojny światowej i in. Najciekawsze z bieżąco zamieszczanych skanów: przedwojenne książki kucharskie, XIX-wieczne tygodniki czy średniowieczne rękopisy, prezentowane są na pierwszej stronie portalu. A skoro każdy dokument to osobna historia, to o najbardziej fascynujących z nich opowiadają specjaliści i fascynaci.

Wszelkie materiały Biblioteki zostały pogrupowane w szereg kategorii, tj.: rękopisy, atlasy, druki ulotne, grafika – rysunki, pocztówki itp. Wyszukiwarka portalu posiada opcje pozwalające zawęzić wyszukiwane materiały według np. autora, czasu powstania, źródła, miejsca, wydawcy, języka, słów kluczowych, gatunku itd.

Dodatkowo, reprodukcje wszystkich obiektów znajdujących się w Domenie Publicznej dostępne są do pobrania za darmo i bez ograniczeń! Portal przewidział także możliwość dzielenia się oglądanymi zbiorami na portalach społecznościowych, czy za pomocą wysłanego po prostu e-maila. W przyszłości za jego pośrednictwem będzie można dotrzeć do zbiorów innych instytucji kulturalnych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.polona.pl/

 

polona