Oświadczenie dot. przygotowania do pokazu

8 lutego 2021

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov2, uczestnicy prób (LUB W PRZYPADKU DZIECI ICH RODZICE)  zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia. Oświadczenie należy KAŻDORAZOWO dostarczyć do CKiBP przed rozpoczęciem próby. Formularz można pobrać poniżej lub otrzymać w szatni.

oświadczenie – Covid PRÓBY