Oferta pracy!

20 grudnia 2022

Poszukujemy!
STARSZY REFERENT DS. ADMINISTARCYJNO-KADROWYCH pełen etat
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
Sporządzanie wszystkich umów cywilno-prawnych,
Sporządzanie zaświadczeń i dokumentacji kadrowych,
Dokonywanie operacji wpłat i wypłat gotówki zgodnie z instrukcją kasową,
Sporządzanie raportu kasowego i innych dokumentów wynikających z instrukcji kasowej,

NASZE WYMAGANIA
Doświadczenie w obszarze kadrowym, znajomość przepisów prawa pracy, mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Agrobex Kpwin.
WYMAGANE DOKUMENTY
Curriculum Vitae, list motywacyjny
OFERUJEMY
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na trzymiesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy
– możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury z tradycjami
– otwarty zespół
– pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowanie ofertą prosimy o przesłanie w terminie do 9 stycznia 2023 r.. CV (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) i listu motywacyjnego na adres:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16 lub e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. W sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.
Klauzula zgody.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 1 roku,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.