Od 6 maja 2020 zapraszamy do biblioteki!!!

5 maja 2020

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy

Po konsultacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, w porozumieniu z naszym Organizatorem, od 6 maja 2020r. z wielką radością otwieramy Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las. Jednocześnie stosując się do Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020, wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania:

 

– pracę wznawia biblioteka w Suchym Lesie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16;
– w ostatnią sobotę każdego miesiąca czynna w godz. 9-13;
– brak wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism, czytelni, katalogu;
– wydzielono osobne stanowiska do zwrotów i wypożyczania materiałów bibliotecznych;
– stanowiska będą regularnie dezynfekowane;
– po przyjęciu książek od użytkownika zostaną one poddane kwarantannie przez okres 5 dni;
– Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad wdrożonych w kraju, tj. musi mieć zakryte usta i nos, zachować odstęp od innych czytelników co najmniej 2 m;
– nie wolno dezynfekować książek we własnym zakresie;
– Filia biblioteczna w Chludowie – nieczynna;
– Filia biblioteczna w Złotnikach – nieczynna.
___________________________________________________________
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las
Andrzej Ogórkiewicz