O WOLNOŚCI z Teresą Tomsią

12 czerwca 2014

SONY DSC

 

W filii bibliotecznej w Złotnikach 11 czerwca 2014 roku gościła Teresa Tomsia – poznańska poetka i eseistka, autorka książek przełożonych na język niemiecki i francuski. Pisarka przyjechała na spotkanie autorskie na zaproszenie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. W związku z obchodzonym w 2014 roku jubileuszem 25-lecia od czasu przeprowadzenia w Polsce pierwszych częściowo wolnych wyborów tematem spotkania była również wolność, ale w szerszym znaczeniu tego słowa. Na wstępie autorka przedstawiła zebranym własną definicję pojęcia wolności w oparciu o swe doświadczenia oraz spoglądając poprzez pryzmat bohaterów książki jej autorstwa pod tytułem Dom utracony, dom ocalony. Podkreśliła, że w zdobywaniu przestrzeni wolności potrzebna jest wytrwałość, konsekwencja, odpowiedzialność, wierność tradycyjnym wartościom, obrona prawdy historii i chęć przemiany na lepsze mimo trudnych warunków. Pierwsza część spotkania miała charakter swoistego wprowadzenia do tematyki sybirackiej, dotyczyła poznania prawdy o osobach zesłanych, czyli losach Polaków represjonowanych na Wschodzie oraz historii deportacji obywateli II Rzeczypospolitej do ZSRR. Bowiem Dom utracony, dom ocalony to opowieść autobiograficzna o losach rodziny Gołackich, rodziców matki autorki, którzy też zostali deportowani w głąb Związku Radzieckiego w kwietniu 1940 roku. Dlatego eseistka z perspektywy doświadczeń najbliższych krewnych opisała niedostatecznie jeszcze poznany okres polskiej historii związanej z zesłaniami Polaków na Syberię. Obecni na spotkaniu autorskim członkowie Klubu Przyjaciół Książki z ogromną ciekawością wsłuchiwali się w opowieść snutą przez pisarkę, co w efekcie zaowocowało pytaniami dotyczącymi tego niecodziennego tematu, a prowadząca klub Joanna Wojciechowska omówiła interesujące ją wątki zachowania Kresowian we wrześniu 1939 roku. Pisarka opowiedziała również o metodzie tworzenia książki mającej charakter prozy dokumentalizowanej, o tym, jakie może ona stwarzać trudności, ale też ile może dać satysfakcji sam efekt pracy nad nią. Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy wierszy Teresy Tomsi z motywem wolności i przyjaźni: Ważne, aby pamiętać,/ co było przed utratą – jak wiele z siebie dałeś,/ by trwać przy niej tyle, ile było możliwe/ i wyobrażone, ile potrafiłeś.