Norwid… nie tylko poeta

9 sierpnia 2021

Jednym z Patronów Roku 2021 jest wybitny romantyczny poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, a także świetny grafik, malarz, rzeźbiarz i filozof. Mowa o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Norwid jest kolejnym artystą w gronie tegorocznych patronów, który prócz poezji fascynował się także sztukami plastycznymi.

Urodził się w 1821 roku. Swą młodość spędził w Warszawie, gdzie studiował malarstwo. Pobierał także prywatne lekcje rysunku u Jana Klemensa Minasowicza. Edukacja Norwida od samych jego młodzieńczych lat była bardzo nieregularna, wielokrotnie przerywana, przez co na dobrą sprawę stał się on samoukiem. Przeważającą cześć swego życia spędził za granicą. Był w Niemczech, Belgi i Włoszech. W Rzymie kontynuował studia plastyczne, utrzymywał przyjacielskie stosunki z Zygmuntem Krasińskim i ze zgromadzeniem Księży Zmartwychwstańców, tu poznał również Adama Mickiewicza. W 1849 przybył do Paryża, gdzie spotkał m.in. Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Okres paryski był pod wieloma względami trudny dla poety. Miał on wówczas problemy zarówno natury materialnej, jak i uczuciowej. W wyniku doznanego zawodu miłosnego postanowił wyemigrować dalej, do Nowego Jorku. Szukając szczęścia i próbując zdobyć środku do życia, zaczął utrzymywać się z rzeźby i rysunku.  Próby te jednak okazały się mało skuteczne. Szybko wrócił z powrotem do Paryża i osiadł w nim na stałe. Wykonywał ryty, rysował i deklamował, jednak na wiele się to nie zdało. Szybko postępująca głuchota i pogłębiające się wciąż kłopoty finansowe, zmusiły Norwida do zamieszkania w przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot. W Zakładzie św. Kazimierza spędził resztę swego życia. Norwid po swej śmierci na moment został przez wszystkich zapomniany.  Dopiero okres Młodej Polski pozwolił odkryć jego twórczość na nowo, dzięki Zenonowi Przesmyckiemu-Miriam.

Utwory poetyckie Norwida uchodzą za trudne. Jego liryka jest intelektualna, bardzo aforystyczna. Nie znajdziemy w niej żadnych opisów. Pozbawiona też została typowej dla romantyzmu melodyjności. Zawiera mnóstwo skrótów, szczegółów oraz puent. Do najważniejszych jego poematów zalicza się Promethidion, Quidam i Rzecz o wolności słowa. Artystyczna oryginalność Cypriana Kamila Norwida dobrze widoczna jest też w jego dorobku plastycznym, którego zbiór sięga nawet kilkuset dzieł, godnych największej uwagi. 24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin tej wybitnej dla polskiej kultury postaci.

Zachęcamy Was do obejrzenia krótkiego nagrania o Patronie Roku 2021.