Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2020

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO. Święto to ma zwrócić uwagę na fakt, jak ważna jest różnorodność językowa. Należy ją chronić, ponieważ stanowi ona część naszego dziedzictwa kulturowego, ale także jest jednym z fundamentalnych wyznaczników tożsamości. Od 21 lutego rozpoczyna się też Miesiąc Języka Ojczystego. Czas ten to doskonały moment na refleksję na temat języka, którym posługujemy się na co dzień i to w jaki sposób o niego dbamy.
Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową, tych którzy ją budowali.                                                                              Janusz Korczak