Echa Victorii…350 km dalej. Cyfrowa wystawa źródeł

28 września 2020

Co wiemy na temat wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej z lokalnej wielkopolskiej prasy? Jak historia europejska i działania na froncie wpływały na codzienne życie Wielkopolan – w szczególności mieszkańców naszej gminy? Prowadzony przez Bibliotekę w Suchym Lesie projekt „Echa Victorii…350 km dalej” odsłonił najbliższy nam kontekst wielkich wydarzeń historycznych. Informacje, zebrane w czasopismach i regionalnych publikacjach, posłużyły za inspirację do stworzenia mobilnej gry terenowej oraz wydania gazetki „Echa Victorii”, stylizowanej na codzienną prasę w dwudziestoleciu międzywojennym. Zapraszamy Czytelników do zapoznania się ze źródłami, które stały się podstawą pełnej zagadek i ciekawostek historycznych fabuły gry.