Dzień Dobry Sztuko – Konfrontacje Teatralne 2014

21 stycznia 2014

Konfrontacje Teatralne organizowane pod hasłem Dzień Dobry Sztuko ponownie w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie! W ramach projektu spotkania z teatrem przybliżają młodego, wrażliwego człowieka do decydowania o swoim miejscu na świecie oraz wyrabiają pozytywny do niego stosunek. Konfrontacje Teatralne dają także szansę zespołom teatralnym z Wielkopolski nie tylko do zaprezentowania swoich przedstawień, ale także na ich wzbogacenie, spojrzenie na nie okiem fachowców: aktorów, scenarzystów i muzyków, a także zdobycie ciekawych nagród. Dla wszystkich, młodych aktorów oraz ich instruktorów, jest to czasem jedyna okazja do spotkania się, wymiany doświadczeń i innego spojrzenia na podobne zjawiska z otaczającego nas świata.

W tym roku konfrontacje prowadzone będą w czterech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe klasy I-III,
  • szkoły podstawowe klasy IV-VI,
  • gimnazja,
  • szkoły średnie.

Pierwszy etap, czyli nadsyłanie spektakli nagranych na płytach CD i DVD upływa 24 stycznia 2014 r. Po obejrzeniu wszystkich nagrań Rada Artystyczna wybierze najlepsze spektakle z każdej grupy wiekowej. W siedzibach wybranych grup teatralnych prowadzone będą przez aktorów, scenografów i muzyków warsztaty. Ostatnim etapem jest finał, czyli pokaz spektakli w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, który odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2014 r.

Podczas finału Jury Konfrontacji oraz Młodzieżowe Jury przyzna nagrody i statuetkę Wojciecha.

Regulamin Dzień Dobry Sztuko 2014r. : Dzień Dobry Sztuko 2014 – REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa: Dzień Dobry Sztuko 2014 – KARTA ZGŁOSZENIOWA