Dostęp do Legimi

19 czerwca 2019


Drodzy Czytelnicy,
informujemy, że Konsorcjum Legimi wyczerpało dostęp do zakupionych stron w ramach aktualnej umowy.

Świadczy to o Państwa aktywności czytelniczej, co bardzo nas cieszy, gdyż jest to celem działania Konsorcjum. Jednocześnie zapewniamy, że podjęliśmy negocjacje, aby w najbliższym czasie dostęp do platformy Legimi został wznowiony. Prosimy o cierpliwość, a w razie pytań o kontaktowanie się z bibliotekami w Państwa miejscu zamieszkania.

Za powstałe utrudnienia w dostępie do lektury przepraszamy!

Źródło informacji: https://www.wbp.poznan.pl