Akcja Żonkile 2021. Łączy nas pamięć!

15 kwietnia 2021

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, do której przyłącza się również Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las. Akcji towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami.

Czytelniczki i Czytelnicy odwiedzający 19 kwietnia bibliotekę w Suchym Lesie otrzymają symboliczne papierowe żonkile – kwiaty, które w każdą rocznicę powstania są składane pod Pomnikiem Bohaterów Getta (tradycję tę zapoczątkował Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej)

Tego dnia będziemy na profilu facebookowym CKiBP udostępniać premiery organizowanych przez POLIN wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Zachęcamy do dołączania, oglądania i słuchania.

10.00 – „Pamięć drobinek”. Słuchowisko na podstawie opowiadania Zofii Staneckiej (dla dzieci w wieku 6-9 lat)

Fantastyczną historia leśnych istot, które wzajemnie się o siebie troszczą i ratują w potrzebie. Pewnego dnia, jeden z młodych opiekunów roślin i zwierząt, Maślak, ginie w niejasnych okolicznościach. Na poszukiwania wyrusza jego siostra, Borówka, na skrzydłach pomocnej Sowy. Baśniowa historia uczula dzieci na krzywdę i rozwija w nich empatię i chęć niesienia pomocy innym, nie niepokojąc drastycznymi scenami z okresu wojny.

13.00 – „Historia z pewnej ulicy” słuchowisko na podstawie opowiadania Joanny Bednarek (dla dzieci w wieku 8-10 lat)

Historia przyjaciół, mieszkających wiele lat temu przy ulicy Magnolii, gdzie przeplatały się trudne losy Żydów i Polaków w okresie wojny. Sielankowe życie dzieci przerywa wejście wojsk niemieckich na tereny Polski i konieczność rozłąki – polskie dzieci mogą zostać w swoim domu, zaś rodzina żydowska zostaje zmuszona do przeniesienia się do getta. Na szczęście przyjaźń potrafi przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach.

18.00 – „Stawiam pomnik tym, którzy zginęli”. Rozmowa Mikołaja Grynberga z Krystyną Budnicką

Urodzona w 1932 roku Krystyna Budnicka jako jedna z nielicznych osób przeżyła powstanie w getcie warszawskim. Podczas walk ukrywała się w kanałach. Przetrwała dzięki troskliwej opiece członków rodziny i znajomych. Po wielu latach milczenia nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu i nauczyła się opowiadać swoją historię. Jak sama twierdzi – przywołując wspomnienia o śmierci osób, które nie mają swoich grobów, stawia im pewnego rodzaju pomnik.