ARTAKCJE

ARTAKCJE to nie tylko nauka rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otoczenia, kształtowania gustu i wrażliwości estetycznej. Nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz czy formę przestrzenną przy pomocy różnorodnych form plastycznych, artystycznych i rękodzielniczych. Podczas zajęć będziemy rysować i malować, narzędziami malarskimi i niemalarskimi. Tworzyć masy plastyczne, modelować, lepić i rzeźbić. Pozyskiwać włóczkę, dziergać i pleść. Wycinać, wydzierać, kleić. Przy okazji pracy praktycznej uczyć się o barwach, proporcjach, perspektywie, kompozycji.

Sylwia Stręk – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek Edukacja Plastyczna. Maluje, projektuje i realizuje swoje odzieżowe projekty, zajmuje się rękodziełem. 

 
grupa 10-14 lat   
co drugi piątek (13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12, 12.01, 26.01, 9.02, 8.03, 22.03, 12.04, 26.04, 17.05, 7.06)

godz. 17.00 – 20.00

koszt: 50 zł/ zajęcia

Oferta może ulec zmianie.