ARTAKCJE

ARTAKCJE to nie tylko nauka rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otoczenia, kształtowania gustu i wrażliwości estetycznej. Nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz czy formę przestrzenną przy pomocy różnorodnych form plastycznych, artystycznych i rękodzielniczych. Podczas zajęć będziemy rysować i malować, narzędziami malarskimi i niemalarskimi. Tworzyć masy plastyczne, modelować, lepić i rzeźbić. Pozyskiwać włóczkę, dziergać i pleść. Wycinać, wydzierać, kleić. Przy okazji pracy praktycznej uczyć się o barwach, proporcjach, perspektywie, kompozycji.

Zajęcia prowadzi Sylwia Stręk – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek Edukacja Plastyczna. Maluje, projektuje i realizuje swoje odzieżowe projekty, zajmuje się rękodziełem.

 
grupa 10 – 14 lat   
co drugi piątek (7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12, 20.01, 17.01, 3.03, 17.03, 31.03, 21.04, 5.05, 19.05, 2.06)

godz. 17.00 – 20.00

koszt: 50 zł/ zajęcia

Oferta może ulec zmianie.