Finał Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dzień Dobry Sztuko”

04/04/2014 - 05/04/2014

DDS2 slider

Konfrontacje Teatralne organizowane pod hasłem Dzień Dobry Sztuko ponownie w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie! W ramach projektu spotkania z teatrem przybliżają młodego, wrażliwego człowieka do decydowania o swoim miejscu na świecie oraz wyrabiają pozytywny do niego stosunek. Konfrontacje Teatralne dają także szansę zespołom teatralnym z Wielkopolski nie tylko do zaprezentowania swoich przedstawień, ale także na ich wzbogacenie, spojrzenie na nie okiem fachowców: aktorów, scenarzystów i muzyków, a także zdobycie ciekawych nagród. Dla wszystkich, młodych aktorów oraz ich instruktorów, jest to czasem jedyna okazja do spotkania się, wymiany doświadczeń i innego spojrzenia na podobne zjawiska z otaczającego nas świata.

W tym roku konfrontacje prowadzone będą w czterech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe klasy I-III,
  • szkoły podstawowe klasy IV-VI,
  • gimnazja,
  • szkoły średnie.

Pierwszy etap, czyli nadsyłanie spektakli nagranych na płytach CD i DVD upłynął 24 stycznia 2014 r. Po obejrzeniu wszystkich nagrań Rada Artystyczna wybierała najlepsze spektakle z każdej grupy wiekowej. W siedzibach wybranych grup teatralnych prowadzone są przez aktorów, scenografów i muzyków warsztaty. Ostatnim etapem jest finał, czyli pokaz spektakli w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, który odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2014 r.

Podczas finału Jury Konfrontacji oraz Młodzieżowe Jury przyzna nagrody i statuetkę Wojciecha.

program

 

Zwycięzcy I etapu

Na nasze zaproszenie do udziału w Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego Dzień Dobry Sztuko odpowiedziało 26 grup teatralnych z całej Wielkopolski. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna wyłoniła 16 grup, które wezmą teraz udział w warsztatach a w kwietniu pojawią się u nas na Finał!

To jest lista wszystkich zgłoszeń, które do nas dotarły:

Kategoria I – klasy I-III SP

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Teatr Szpilka Mini; spektakl „Przygoda Gąski”

2. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Teatr Bez Granic; spektakl „Król Żaglonosy”

3. Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku

Teatr HOP SIUP; spektakl „Takiesiakie”

 

Kategoria II – klasy IV-VI SP

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Teatr Szpilka; spektakl „O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”

2.  Szkoła Podstawowa Eureka w Poznaniu

Grupa Eureka; spektakl „Książę Szyderka”

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 9 w Poznaniu

spektakl „Ananasy z naszej klasy”

4. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Teatr Hak; spektakl „Przygoda Sary”

5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu

Teatr I-LUZ-JA; spektakl „Strach Czerwonego Kapturka”

6. Szkoła Podstawowa w Owińskach

Teatr Bez nazwy; spektakl „Smoki”

7. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku

Teatr Iskierki emocji, spektakl „Koronki i kordonki”

8. Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku

Teatr Pipel 2; spektakl „Złodzieje czasu”

 

Kategoria III – gimnazjum

1. Gimnazjum w Zalasewie

Grupa Teatralni; spektakl „Tuwinalia”

2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole

Teatr Na Holu; spektakl „Świętoszek”

3. Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 w Poznaniu

Teatr MY; spektakl „Skrzydełka”

4. Gimnazjum nr 5 w Koninie

Grupa Piątaki; spektakl „Kabaret Młodszych Panów lub jak kto woli Starszych Uczniów”

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Teatr Na Fali; spektakl „Pa, pa, jo sobie jade du SPA”

6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Teatr Na Fali; spektakl „Niezwykły dar”

7. Gimnazjum w Przedeczu

Teatr Incognito; spektakl „Trudne sprawy, czyli gwałt na teatrze”

8. Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku

Teatr Pompon; spektakl „Barbie”

9. Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku

Teatr Cyk, spektakl „Epopeja”

 

Kategoria IV – liceum

1. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

Teatr GOK-art; spektakl „Wewnątrz”

2. Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.

Teatr NP; spektakl „Czerwona Łata”

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu

Teatr Bezsenni; spektakl „…bo Ciebie kocham”

4. Liceum nr I w Poznaniu

Teatr Nadir, spektakl „Moje ja”

5. Liceum nr 3 w Poznaniu

Teatr Lekko Bezmyślni; spektakl „Trójkołowy Rowerek”

6. Liceum w Tarnowie Podgórnym

Teatr Przy okazji; spektakl „Życie nam się rozerwało”

Oto lista zespołów, które zdaniem Rady Artystycznej (w skład której weszli: Lidia Pass, Alicja Adamiak, Sylwia Nowak i Bogdan Żyłkowski) zakwalifikowały się do II etapu:

kategoria I

*Teatr „Szpilka mini” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, spektakl „Przygoda Gąski”

*Teatr Bez Granic z Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie, spektakl „Król Żaglonosy”

 

kategoria II

*Zespół „Iskierki emocji” z Zespołu Szkół im 7 PSK Wlkp. w Biedrusku, spektakl „Koronki i kordonki”

*Teatr „Hak” z Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, spektakl „Przygoda Sary”

*Zespól „Eureka” ze Szkoły Podstawowej „Eureka” w Poznaniu, spektakl „Książę Szyderka”

*Teatr „Szpilka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, spektakl „O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”

*Zespół „Bez nazwy” ze Szkoły Podstawowej w Owińskach, spektakl „Smoki”

*Teatr „Pipel II” z Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku, spektakl „Złodzieje czasu”

 

kategoria III

*Grupa Teatralna „Na Fali” z Zespołu Szkoły Podstawowej im. Prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi, spektakl „Niezwykły dar”

*Zespół „Incognito” z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przedeczu,  spektakl „Trudne sprawy, czyli gwałt na teatrze”

*Teatr „Cyk” z Gminnego Ośrodka Kultury  „Sokół” w Czerwonaku, spektakl „Epopeja”

 

kategoria IV

*Zespół „Bezsenni” z Ośrodka Szkolno –Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  im. Z. Tylewicza w Poznaniu, spektakl „…bo Ciebie kocham”

*Zespół „Przy okazji” z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, spektakl „Życie nam się rozerwało”

*Zespół „GOK-art” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, spektakl „Wewnątrz”

*Teatr „NP” z Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej, spektakl „Czerwona Łata”

*Teatr „Nadir” z I Liceum Ogólnokształcącego  w Poznaniu, spektakl „Moje ja”.