KREACJUSZE

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 7 – 10 LAT

Twórzmy razem imperia kreatywności!

Zajęcia będą dotyczyć rozwijania umiejętności plastycznych na poziomie mimesis, czyli nauki oddawania natury, proporcji oraz formy, jak również na poziomie wyobraźni, gdzie damy się ponieść naszym pomysłom i chęci tworzenia!

Dowiemy się między innymi, co to znaczy surrealizm, jak położyć laserunek, do czego służy taker w malarstwie! Zapoznamy się także z tym w jaki sposób stworzyć dobry komiks, plakat, czy zgłębimy się w tajemnice typografii! Każde zajęcia będą prowadzone na podstawie dwóch haseł przewodnich, które staną się początkiem do tworzenia i zapoznawania się z potencjałem naszych zdolności!

Kreatywne warsztaty mają zapewnić rozwój dzieci na poziomie edukacji artystycznej, jak i samego tworzenia, wyobraźni i niekonwencjonalnego myślenia narzędziem, formą, czy środkiem przekazu.

Maria Barańczyk – w 2020 roku obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki  Komunikacji Wizualnej w III pracowni grafiki u prof. dr hab. Piotra Szurka. Zajmuje się wklęsłodrukiem, rysunkiem konceptualnym, działaniami eksperymantalnymi. Skupia się głównie na problemach dotyczących zjawisk społecznych, obserwacji kulturowych, czy poszukiwań wizualnych w obrębie analizy języka, jak i komunikacji.

wtorek, godz. 17:15 – 18:30

koszt: 24 zł/ zajęcia

 

Oferta może ulec zmianie.