Eko-biblioteka

3 marca 2014

Eko-Biblioteka

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego człowieka. Umiejętności tej powinniśmy uczyć się już od najmłodszych lat. Hasło : SEGREGUJĄC ODPADY – CHRONISZ ZDROWIE I ŚRODOWISKO powinno towarzyszyć człowiekowi na co dzień.

Sztukę segregacji zgłębili też najmłodsi czytelnicy filii bibliotecznej w Złotnikach na zajęciach edukacyjnych, które odbyły się 25 lutego 2014 r. Eko-spotkanie w złotnickiej świetlicy otworzyła krótka pogadanka na temat celu i sposobów sortowania odpadów, tego czym jest recykling i wreszcie co należy robić, aby chronić naszą błękitną planetę przed zanieczyszczeniem jej ekosystemu. Większość dzieci miała już wiedzę na ten temat, obserwując jak to czynią w domu rodzice. Pracując w zespole dzieci porządkowały „górę” różnych śmieci wkładając je do uprzednio przygotowanych i odpowiednio opisanych kartonów, posiłkując się kolorowymi informatorami „Jak segregować odpadki”. Z w ten sposób zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem z całą pewnością najmłodsi ze swą eko-postawą przyczynią się do ochrony naszego środowiska.