Koszt dla dzieci : 30 min. – 30,00 zł, 45 min. – 40,00 zł

   Koszt dla dorosłych: 30 min. – 36,00 zł, 45 min. – 46,00 zł

   

   Szczegóły i terminy zajęć ustalane:

   mailowo: instruktorzy@osrodekkultury.pl lub telefonicznie: 61 25 00 402