WARSZTATY w CKiBP

W budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej odbywają się 3 rodzaje warsztatów:

1. Warsztaty stałe, cotygodniowe od października do czerwca organizowane przez CKiBP

2. Warsztaty cykliczne organizowane w CKiBP

3. Warsztaty organizowane przez podmioty zewnętrzne

Poniżej znajduje się oferta wszystkich warsztatów odbywających się w CKiBP – prosimy zwrócić uwagę na organizatora i sposób zapisów.


Na wszystkie zajęcia stałe organizowane przez CKiBP obowiązują bezpośrednie zapisy w budynku CKiBP. Można ich dokonać  u koordynatorów zajęć (dawny pokój Instruktorów, I piętro). Zajęcia rozpoczną się 2 października 2017 r.

Koszty podane w ofercie są ceną za pojedyncze zajęcia, jednak zgodnie z obowiązującą umową, płatności dokonuje się kwartalnie (październik, styczeń, kwiecień) w zależności od liczby zajęć w danym okresie.

Osoby zapisane na dane zajęcia w sezonie edukacyjno-artystycznym 2017/2018 mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem złożenia karty uczestnictwa i wpłacenia przed rozpoczęciem zajęć (do 1 października) należnej opłaty za zajęcia w I kwartale (październik – grudzień). Uczestnik, który nie wniósł opłaty w wymaganym terminie, nie może brać udziału w zajęciach.

Na wszystkie zajęcia podane w ofercie obowiązuje zniżka samorządowej (mieszkańców Gminy Suchy Las) Karty Dużej Rodziny (KDR) 25% .

REGULAMIN EDU ART 2017 2018


 

 • NAUKA GRY W SZACHY

  Organizowane przez CKiBP Zajęcia dla dorosłych Zajęcia dla dzieci i młodzieży Zajęcia szachowe

  WEŹ UDZIAŁ W TURNIEJU SZACHOWYM! Zapraszamy do turnieju szachowego, który rozpoczął się w m-cu październik br.osoby starsze, młodzież i dzieci....

  więcej
 • SZTUKA NIEJEDNO MA IMIĘ

  Organizowane przez CKiBP Zajęcia dla dzieci i młodzieży Zajęcia plastyczne

  Grupa 7 – 9 lat                              ...

  więcej
 • PORYSUNKI

  Organizowane przez CKiBP Zajęcia dla dzieci i młodzieży Zajęcia plastyczne

  Poniedziałek, godz. 18.15 – 19.30 Koszt: 18,00 zł / zajęcia   Oferta może ulec zmianie.

  więcej