Ivan Binar to czeski pisarz, po którego prozę powinni sięgnąć miłośnicy twórczości Haška, Čapka czy Hrabala, ale także czytelnicy rozsmakowani w realizmie magicznym. Václav Netušil błądzi po labiryncie ponurego totalitarnego świata (Czechosłowacji pod sowieckim nadzorem), jego alter ego zaś – Wieńczysław Paw, podróżuje po magicznej krainie, istniejącej równolegle do świata rzeczywistego. U podstaw napisania książki leżała kwestia rozliczeń autora, czeskiego opozycjonisty, ze współpracownikami służby bezpieczeństwa (kilku z nich odkrył po latach wśród dawnych przyjaciół). Ale żeby zamknąć przeszłość i żyć dalej, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Na tym polega prawdziwe, pozytywne, rozliczenie z przeszłością: wystarczy postawić wyraźną granicę między złem a dobrem – i określić swoje miejsce po stronie dobra.