Pewnego razu wybitny naukowiec odkrył dawno zapomniane słowo – Aciumpa. Razem z mieszkańcami miasteczka, zastanawiają się czy to czasownik, rzeczownik a może przymiotnik. O najważniejszym jednak zapomnieli, co nowe odkryte słowo może oznaczać. W najstarszych księgach nie znaleziono odpowiedzi. Każdy używał nowego pojęcia w swój dla siebie charakterystyczny sposób. Znakomita portugalska autorka książek obrazkowych, Catarina Sobral i tłumacz Tomasze Pindel wprowadzają dzieci w świat gramatyki. Może to być też początek fantastycznej zabawy na wymyślanie swoich oryginalnych słów. Bajka w sposób niebezpośredni wciąga do poznania różnic między czasownikiem a rzeczownikiem. Uzupełnieniem pozycji są barwne ilustracje autorki tekstu. Ilustracje przypominają obrazki wykonane przez dzieci, namalowane kredką i gdzie przestrzeń nie jest najważniejsza. Jeśli lubisz aciumpować ta propozycja jest dla ciebie.