Wójt Gminy Suchy Las ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. Szczegóły na stronie: http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/318/wojt-gminy-suchy-las-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-centrum-kultury-i-biblioteki-publicznej-gminy-suchy-las/